Kerntaken

Het versnellen van de energietransitie en het vergroten van de slagingskans en implementatie van succesvolle innovaties is het hoofddoel van Exentr. We willen dit bereiken door middel van de volgende kernactiviteiten: 

Bewustwording

Exentr wil via bewustwording, kennisoverdracht en urgentiebesef de energietransitie onder de aandacht brengen. Dit doen we door partijen vanuit overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en vaak ook studenten, samen te brengen door het organiseren van onder andere netwerkbijeenkomsten, workshops en pilots.

Matching & Development

De kernactiviteiten van matching zullen het innovatieplatform ondersteunen en zo de marktintroductie en opschaling van innovatieve toepassingen realiseren. Dit doen we onder andere door vragen uit de markt te koppelen aan een bestaand en kansrijk initiatief uit de markt. Het innovatieplatform helpt opschaalbare ideeën versneld naar de markt te brengen. 

Ook biedt het innovatieplatform ruimte voor conceptontwikkeling. Disruptieve concepten worden in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en andere relevante initiatiefnemers onderzocht en ontwikkeld tijdens een pilotproject. Ook worden nieuwe product-marktcombinaties opgezet waarbij het innovatieproces van onderzoek tot commercialisatie doorlopen wordt met de nodige begeleiding. 

Aquisitie

Door middel van acquisitie filteren we relevante vraagstukken uit de markt. Exentr is in staat om ketens van oplossers op het gebied van vraag en aanbod bij elkaar te brengen en zo te komen tot schaalbare oplossingen.

Advisering

Hoewel advisering geen doelstelling op zich is, adviseert Exentr de partners indien gewenst op vraagstukken die verband houden met de onderwerpen binnen de energietransitie.