Focus op versnellen

De primaire focus van Exentr is gericht op het effectief versnellen van de energietransitie binnen de programmalijnen mobiliteit en gebouwde omgeving. In de aanpak van Exentr staat het bereiken van impact centraal. Impact betekent voor Exentr dat er een substantiële bijdrage wordt geleverd aan het versnellen van de energietransitie zoals verwoord in de provinciale en regionale doelstellingen. 

Dit doen we door systeemvraagstukken met een potentieel grote maatschappelijke en economische impact op te lossen, daar waar geen andere partij dit op kan of wil pakken. Onze doelgroep bestaat uit overheden, bedrijven (MKB en Corporate) en "scale ups".  

Op basis van maatschappelijke vraagstukken brengt Exentr oplossingen via haar innovatieplatform naar de markt. Door het verbinden van vraag en aanbod, probleemeigenaar en oplossing vergroot Exentr de kans op succesvolle implementatie van innovatieve producten en diensten en versnelt hiermee de energietransitie.