Pilot Zero Emissie Stadslogistiek

Zero emissie stadslogistiek; het emissievrije bevoorraden van stadskernen.

Ook in Brabant is ZES een belangrijk onderwerp in de missie om de energietransitie te versnellen. Binnen de ZES-pilot Brabant verkent Exentr de mogelijkheden voor het opzetten van schaalbare systeemoplossingen op het gebied van zakelijke belevering, elektrificeren en optimaliseren van horecalevering en fijnmazigere retourlogistiek van reststromen in de gemeente Breda. 

In haar aanpak richt Exentr zich met name op ketensamenwerking en het bij elkaar brengen van sectoren op het gebied van energie en mobiliteit. EXentr draagt zorg voor het procesmanagement binnen de pilot door de regie te voeren op onder andere het definiëren van de schaalbare systeemvraag, het bij elkaar brengen van deeloplossingen en het begeleiden van het proces met als doel het realiseren van pilots.