Energy Learning Community

Met behulp van subsidie vanuit het Operationeel Programma Zuid Nederland, werkt Exentr samen met LedDriven, Omines, Red Smart Grids, Summa College, Avans Hogeschool en de Technische Universiteit Eindhoven samen aan het creëren van een Energy Learning Community.

De doelstelling van het project is om het tekort aan relevant en kundig opgeleide MBO, HBO en WO technici binnen de energiethema’s, gebouwde omgeving en slimme & duurzame mobiliteit terug te dringen in de regio Zuid-Nederland met minimaal 100 medewerkers per jaar op korte termijn en minimaal 300 medewerkers op middellange termijn. Door technici relevant op te leiden en studenten in contact te brengen met het MKB kunnen nieuwe energie gerelateerde innovaties sneller worden ontwikkelt en op de markt gebracht worden, en een boost te geven aan de versnelling van de energietransitie. 

 Project ELC wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid.