Brainport Smart District

Helmond heeft de ambitie om de wijk Brandevoort verder te ontwikkelen tot een van de meest duurzame en innovatieve woon- en werkwijken van Nederland. Hierin is energie een toonaangevend thema. Exentr heeft in de eerste fase van deze ontwikkeling invulling gegeven aan het programmamanagement ‘Energie’. In deze fase zijn de eerste ontwerpparameters van de ‘Wijk van energie’ gedefinieerd. Deze uitgangspunten zijn in opgenomen in het Plan van Aanpak en het Inspiratieboek. Deze zijn voorgelegd aan het College van B&W van de gemeente Helmond. Er is een positief besluit genomen om de volgende fase uit te werken.