Samenwerking

Exentr gaat op zoek naar systeemvraagstukken door het identificeren van maatschappelijke vraagstukken en vervolgens het scouten en screenen van start- en scale ups, MKB en corporates die nieuwe innovaties op de markt willen introduceren. Kansrijke concepten worden versneld naar de markt gebracht door bedrijven te faciliteren met de kennis en inzet van het omvangrijke netwerk van Exentr. Bij de keuze voor een casus wordt met name gekeken naar de economische en maatschappelijke relevantie en impact.