Welkom bij Stichting Exentr!

De overgang naar een duurzame energievoorziening brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. We zien het energiesysteem veranderen in een duurzaam en decentraal systeem. Daarbij verandert de traditionele rolverdeling. Er ontstaat een , de digitalisering van het energiesysteem vraagt om nieuwe oplossingen en er ontstaat een integratie van verschillende markten.

De energietransitie stelt de overheden voor de opgave om haar weg te vinden naar de juiste oplossingen. Nederland kent een innovatief klimaat. Toch weten start- en scale ups, MKB-ers en andere bedrijven vaak moeilijk de weg te vinden naar de overheid. De samenwerking tussen marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheid zijn noodzakelijk voor het versnellen van de energietransitie.

Uitdagingen

De energietransitie stelt de overheden voor de opgave om haar weg te vinden naar de juiste oplossingen. Nederland kent een innovatief klimaat. Toch weten start- en scale ups, MKB-ers en andere bedrijven vaak moeilijk de weg te vinden naar de overheid. De samenwerking tussen marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheid zijn noodzakelijk voor het versnellen van de energietransitie.

Samenwerking

Eneco, Enpuls, Brainport Development, BOM en de Tu/e zijn daarom op 1 januari 2019 een samenwerking aangegaan in het innovatieplatform EXentr. Het doel van dit platform is om de energietransitie te versnellen.

Exentr maakt gebruik van de kennis en kwaliteiten van alle partijen binnen het ecosysteem en maakt gebruik van de activiteiten en processen die er al plaatsvinden. We richten ons daarbij met name op de regiefunctie bij vraagstukken, het formuleren en uitzetten van “calls”, het scouten en screenen van start- en scale ups, het toetsen van proposities aan de markt en het realiseren van nieuwe pilotopdrachten.