Welkom bij Stichting Exentr. Als innovatieplatform streven wij er naar om de energie transitie op een innovatieve manier te versnellen. Dat doen we niet alleen. Wij werken vanuit een ecosysteem gedachte waarbij we nadrukkelijk de samenwerking opzoeken met verschillende betrokkenen in deze transitie. Bedrijven, overheden, kennisintsellingen en 'eindgebruikers'. Exentr richt zich primair op de energievoorziening in de gebouwde omgeving, mobiliteit en de verbinding hiertussen.

Natuurlijk lichten wij dit graag verder toe. U kunt ons vinden op:

High Tech Campus 27

5656 AE Eindhoven

U kunt ook contact opnemen via 06 - 2033 3044